Zorgverzekering


Brillen en lenzen

Declareren bij uw zorgverzekeraar

Vanuit het basispakket worden lenzen en brillen alleen vergoed als u beschikt over een medische indicatie, die via een oogarts verkregen kan worden. Een medische indicatie wordt alleen afgegeven als er ook een medische noodzaak is voor het dragen van lenzen of een low-vision bril.

Als u lenzen heeft op basis van een medische indicatie, worden de kosten vergoed vanuit de basisverzekering. U dient wel rekening te houden met een eigen bijdrage (de hoogte daarvan wordt jaarlijks door de overheid bepaald) en dat het van uw eigen risico af gaat.

Als u aanvullend verzekerd bent, kunt u in de meeste gevallen (een deel) van de aanschafprijs van uw lenzen of bril vergoed krijgen. Soms kan dit voordeel oplopen tot honderden euro's, dus het is zonde om dat te laten liggen.

Service van Lens

Als u de lenzen of de bril bij Lens aanschaft, kunnen wij de declaratie voor u regelen. Lens heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt. Wij halen dan het bedrag waar u recht op heeft direct van uw factuur af. Wij kunnen in de winkel ook direct kijken of u ergens recht op heeft en zo ja, op hoeveel.


Hoortoestellen

Hoortoestellen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, dient uw gehoorverlies minimaal 35 (dB) decibel te zijn. Daarnaast zijn er nog andere voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Deze kunt u vinden in het reglement hulpmiddelen van uw eigen zorgverzekeraar. De basisverzekering vergoedt 75% van de aanschafprijs van een hoortoestel voor volwassenen. Voor kinderen tot 18 jaar geldt een vergoeding van 100% vanuit de basisverzekering. De eigen bijdrage voor een hoortoestel is 25%. Een vergoeding vanuit de basisverzekering gaat wel van uw eigen bijdrage af. Lens heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars contracten afgesloten, dus wij kunnen het indienen van uw toestel voor onze rekening nemen.

Binnen de verzekerde zorg krijgt u een adequaat hulpmiddel, maar er zijn veel meer mogelijkheden. Indien de keuze valt op een toestel buiten de basisverzekering dan heeft u een ruimere keuze. De keuze kan komen doordat het apparaat bijvoorbeeld prettiger zit of dat u minder last van fluittonen heeft met het duurdere hoorapparaat. Ook kan het geluid aangenamer of prettiger klinken en is het toestel minder zichtbaar.

Toestellen die buiten de verzekerde zorg vallen, worden soms (deels) gedekt door een aanvullende polis. In veel gevallen kunt u de aanschaf ook aftrekken van de belasting. Wij leggen u in de winkel daar graag mee over uit. U kunt ook kijken op belastingdienst.nl