Privacy statement lens.nlGebruik van informatie op www.lens.nl

Lens gebruikt persoonlijke gegevens van bezoekers alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt door deze bezoekers.

Cookies

Zodra iemand deze website bezoekt, wordt er een cookie opgeslagen op zijn computer. Deze cookie wordt uitsluitend gebruikt als een 'vingerafdruk' via welke wij in de gaten kunnen houden hoe vaak iemand deze site bezoekt. Internetbrowsers bieden doorgaans aan gebruikers de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. Voor informatie over hoe een gebruiker dit kan instellen, verwijzen wij naar het referentiemateriaal van de betreffende softwareleverancier. 

Wij verzamelen en bewaren van de bezoekers van onze website een aantal basisgegevens, waaronder de volgende: 

 •  Het type browser en het operatingsysteem dat de bezoeker gebruikt 
 • Het internetadres van de verwijzende site (bijvoorbeeld de hiervoor door de bezoeker bezochte site) 
 • Het ip-adres van de bezoeker 
 • De datum en tijd van een bezoek door elke individuele bezoeker 
 • Het internetadres van de bezochte pagina's en de bestanden die zijn gedownload 

De gegevens die wij verzamelen worden door ons UITSLUITEND gebruikt voor: 

 •  statistische analyses systeembeheer 
 • het verbeteren van de inhoud van de website


E-mail- en adresgegevens

Wij verzamelen adresgegevens en e-mailadressen van individuele bezoekers als zij ons een e-mailbericht sturen of een bestelling plaatsen. Dit geldt voor bezoekers die deze gegevens als nieuw invullen. Van al geregistreerde bezoekers bewaren we deze gegevens al.

Deze gegevens worden door ons alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor de bezoeker deze heeft verstrekt. Daarnaast kunnen deze gegevens worden toegevoegd aan een mailinglijst. Dit gebeurt echter alleen als de bezoeker hier zelf om heeft verzocht. In dit geval worden deze gegevens door ons ook gebruikt om rechtstreeks contact te zoeken met deze bezoekers over nieuwe publicaties, acties en dergelijke. De bezoekers kunnen zich op elk gewenst moment van deze mailinglijst laten verwijderen.

Verstrekking van informatie aan derden

Wij gaan op verantwoorde manier met uw gegevens om. Wij verstrekken geen persoonlijke informatie die via deze website is verkregen vrijwillig aan een derde partij. Wij garanderen dat persoonlijke informatie in geen enkel geval vrijwillig en of tegen betaling wordt verstrekt aan andere instanties, organisaties, personen of autoriteiten. Met uitzondering van generieke gegevens voor Google analytics.

Het verwijderen van gegevens

Wij zullen erop toezien dat persoonlijke gegevens van onze systemen worden verwijderd, zodra ze niet meer nodig zijn (behalve in het geval van archivering). Als een klant een schriftelijk verzoek indient persoonlijke gegevens te verwijderen, zullen wij dat doen.

Veiligheid

Wij maken bij het afrekenen gebruik van standaard versleutelingtechnologieën. Wij hebben zoveel mogelijk beveiligingsmaatregelen genomen bij onze fysieke faciliteiten (webserver en dergelijke) om onze bezoekers te beschermen tegen verlies, misbruik en ongewenste aanpassingen van hun persoonlijke gegevens zoals die via de website zijn verzameld.

Google analytics

Google verzamelt generieke gegevens van onze website. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Voor meer informatie over Google analytics verwijzen we u naar Google.

Bezoekers fysieke winkel
Voor klanten die ons in de fysieke winkel hebben bezocht bewaren we de volgende gegevens:
 • Adresgegevens;
 • Meetgegevens;
 • Lens & brilgegevens;
 • Bestelgegevens.
 • Interne relevante bedrijfsinformatie
Deze gegevens worden gebruikt om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Klanten kunnen te allen tijde deze informatie opvragen, behalve de interne relevante bedrijfsinformatie.

Lens zal deze gegevens niet aan derden verstrekken.

Als een klant aangegeven heeft geen klant meer te willen zijn of al langer dan drie jaar op geen enkele manier contact met ons heeft gehad, verwijderen wij de adresgegevens en zullen wij geen contact meer opnemen met de klant. Wij bewaren de bril en lensgegevens, alsmede naam en geboortedatum van de klant, zodat er nog gegevens opgevraagd kunnen worden.

Naleving van dit privacyreglement

Als u van mening bent dat wij ons privacyreglement, zoals dat hier is omschreven, niet naleven, wordt u verzocht om contact op te nemen met Lens via webwinkel@lens.nl