Kosten (hoortoestellen en hulpmiddelen)

In een aantal gevallen is het mogelijk de kosten voor uw hoortoestel en/of hulpmiddelen te declareren via uw zorgverzekeraar. Tijdens uw afspraak/intake bij Lens laten de audiciens u weten of u hiervoor in aanmerking komt.

Er zijn twee opties:

  • Kiest u voor een hoortoestel binnen de vergoeding (toestel vanuit de basisverzekering). Dan bent u gebonden aan bepaalde toestellen en zo dus ook bepaalde merken. 
  • Heeft u een hoortoestel wens die buiten de vergoeding valt (toestel buiten de basisverzekering), dan hebben wij daar ook hele mooie, al dan niet mooiere, oplossingen voor. 

Toestel vanuit basisverzekering

Indien er sprake is van een gehoorverlies van minimaal 35 decibel (dB) dan kunnen er kosten vergoed worden vanuit de basisverzekering. Daarnaast moet er aan andere voorwaarden worden voldaan, deze zijn te vinden in het ‘reglement hulpmiddelen’ bij uw zorgverzekeraar.

Als u aan de voorwaarden voldoet, zijn er vergoedingen voor het hoortoestel mogelijk.

Lens hanteert de bedragen die de zorgverzekeraar in de overeenkomst heeft vastgelegd. Voor de exacte dekking verwijzen wij u naar uw verzekeringspolis.


Toestel buiten basisverzekering

Indien uw voorkeur uitgaat naar een toestel buiten de vergoeding van de basisverzekering, dan heeft u een ruimere keuze. Hiervoor kan worden gekozen omdat dit toestel bijvoorbeeld prettiger zit, u minder last heeft van fluittonen of omdat u in een drukke situatie iemand nóg beter wil verstaan. Ook kan het geluid aangenamer of prettiger klinken en is het toestel minder zichtbaar.

Ook voor deze toestellen is er een vergoeding mogelijk, deze zijn in sommige gevallen aftrekbaar van de belasting. Voor verdere informatie hierover zie belastingdienst.nl